Σχετικά με εμάς

Διεύθυνση

DFVU d.o.o.
Liparjeva cesta 6a
1234 Mengeš
Σλοβενία

Email

gr@smania.store

Τηλέφωνο

210 2201084

Ώρες λειτουργίας

Από Δευτέρα έως Παρασκευή: 09.00–17.00

Πληροφορίες εγκατάστασης

Registrar: AJPES, Ljubljana
Ημερομηνία καταχώρισης: 13.12.2016

Στοιχεία αναγνώρισης

Αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ: SI35983175
Επιχείρηση καταχωρημένη στο φορολογικό μητρώο: ΝΑΙ
Αριθμός μητρώου: 7193548000
Λογαριασμός τραπέζης: SI56 6100 0001 5525 391 (DELAVSKA HRANILNICA d.d)
BIC: HDELSI22

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

29.03.2021
Προσέξτε τη μη χρήση σφραγίδας για την ταυτοποίηση των δεδομένων
Δείτε το έγγραφο